Джерела вивчення українських діалектів

Діалектні лексикографічні джерела

Хрестоматії українських діалектних текстів

Лінгвогеографічні джерела