Наукові заходи

ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ ВІДДІЛУ
У рамах відділівських наукових семінарів у 2023 році організовано й проведено 7 відкритих лекцій:
 • «Можливості використання корпусу в лексикографії» М.О. Шведової, доц. кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» (6 березня). Доступ до відео: https://www.youtube.com/watch?v=j4rCxslqA8s&t=1s
 • «Метод експертного опитування в сучасній лексикографії» О.П. Синчак та В.Ф. Старка, доцентів кафедри філології Українського католицького університету (Львів) (3 квітня). Доступ до відео: https://www.youtube.com/watch?v=bKZzLeUUq_I&t=4s
 • «Співвідношення наукової та “наївної” картини світу в дефініціях конкретної іменникової лексики: як досягти балансу» М.В. Жуйкової, проф. кафедри української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки (15 травня). Доступ до відео: https://www.youtube.com/watch?v=fEKtZCsurIM
 • «Метамови в мовознавстві загалом і в лексикографії зокрема» Є.А. Карпіловської, проф., завідувача відділу (24 липня). Доступ до відео: https://www.youtube.com/watch?v=14gSvX9zqek&t=3s
 • «Українські “словесні кулі” як протидія російській агресії»Т.А. Космеди, проф. Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) (25 вересня). Доступ до відео: https://www.youtube.com/watch?v=Im0-3DIvDc4
 • «Дефініція у фразеологічних словниках української мови: теорія і практика» Т.В. Цимбалюк-Скопненко, старшого наукового співробітника відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики та «Авторитаризм і кодифікація фраземної норми (етюди з історії української та білоруської фразеографічних традицій)» О.І. Скопненка, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (23 жовтня). Доступ до відео:  https://www.youtube.com/watch?v=nr1qvWVZNdE&t=3562s
 • «Українське ім’я по батькові і правно-лінгвальне невігластво» А.М. Нелюби, доктора філологічних наук, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (20 листопада). Доступ до відео: https://youtu.be/IOXB1Kw4nRw?si=dZESjXpfSQR5liH
У межах відділівських наукових семінарів у 2024 році організовано й проведено 3 відкриті лекції:
 • «Як позбутися постколоніальної спадщини в українській освіті: шкільні підручники вчора, сьогодні, завтра» О.М. Данилевської, доктора філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (19 лютого). Доступ до відео – Частина 1: https://youtu.be/EsPAHtkyrSs?si=ubmepHrX5WnIY9j5; Частина 2: https://youtu.be/9NSjq90Uveg?si=YtEQfPQF7aCNAvVh
 • «Archaizmy i anachronizmy jako komponenty polskich związków frazeologicznych / Архаїзми та анахронізми як компоненти польських фразеосполук» Агнешки Пелі, доктора габілітованого, професора Інституту мовознавства Сілезького університету в Катовіце (Польща) (18 березня). Доступ до відео: https://youtu.be/S69GOl6iLkI?si=TCNV87KDhkXwmieI
 • «Лексикографічний формат українських діалектів кінця ХХ – початку ХХІ століття» Л. В. Рябець, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу діалектології Інституту української мови НАН України (15 квітня). Доступ до відео: https://youtu.be/6RCRNd4YrHI?si=omOFZXRX2BZqIZkJ

 

У 2023 році співробітники відділу виступили з доповіддями на 25 наукових заходах:
  1. Віртуальний семінар Української позаштатної стипендіальної програми для вчених Університету Індіани (США) (21 лютого 2023 р., платформа Zoom, Indiana University (USA), доступ: https://www.youtube.com/watch?v=ROF1V0plt08; Л. П. Кислюк).
  2. IV щорічна Шевченківська конференція (4th Annual Taras Shevchenko Conference) (23—25 березня 2023 р., платформа Zoom, Indiana University (USA), запис в Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=oJHHO510v7I&list= PL0P0DvzOJVLT2vHtEME667vJoGWwKE_bm&index=8; Л. П. Кислюк).
  3. Круглий стіл «Фразеологія та фразеографія в парадигмі сучасних досліджень: теорія, практика, перспективи» (до 100‑річчя з дня народження кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника Лілії Андронівни Юрчук) 11 квітня 2023 р., Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (Київ); І. А. Самойлова, Т.В. Цимбалюк-Скопненко, Л. І. Дідун).
  4. Семінар «Толерантні навчальні та культурно-освітні практики: наративи сьогодення у контексті європейського шляху розвитку» (21 квітня 2023 р., Національна академія педагогічних наук України; ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Центральний інститут післядипломної освіти; Український відкритий університет післядипломної освіти (Київ); О. М. Тищенко).
  5. Фестиваль науки (7 квітня 2023 р., платформа Zoom, Київський університет імені Бориса Грінченка; Л. П. Кислюк).
  6. Всеукраїнська наукова конференція «Термінологія і сучасність» (11 травня 2023 р., платформа Google Meet, Інститут української мови НАН України (Київ); Л. П. Кислюк).
  7. Всеукраїнськанауково-практичнаконференція«Моваівійна» (17—18 травня 2023 р., платформа Google Meet / змішаний формат, м.Черкаси; Л. П. Кислюк).
  8. ІV Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених» (18 травня 2023 р., платформа Zoom, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Ю. О. Цигвінцева).
  9. Круглий стіл «Лідер українства у Серці України», присвячений Б. Д. Грінченку (25 травня 2023 р., Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ); О. М. Тищенко).
  10. Відкрите засідання вченої ради Інституту української мови НАН України (08 червня 2023 р., платформа Google Meet, Інститут української мови НАН України (Київ); Є. А. Карпіловська).
  11. Міжнародна наукова конференція «Традиції та виклики українознавства в сучасному світі» (15—16 червня 2023 р., платформа Google Meet, Варшавський університет, м. Варшава, Польща; Л. В. Мовчун, Ю. О. Цигвінцева).
  12. Відкритий семінар відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики (24 липня 2023 року, платформа Google Meet, Інститут української мови НАН України (Київ); Є. А. Карпіловська).
  13. Conference on Language, Culture, and Military West Point / Вест-Пойнтська конференція з питань мови, культури та військових питань (29 вересня — 1 жовтня 2023 р., Department of Foreign Languages at the U.S. Military Academy (Військова академія США Вест-Пойнт, Нью-Йорк); Л. П. Кислюк (у співавт.)).
  14. Міжнароднанауковаконференція «Подвижник української науки зі Срібної землі (до 90-ліття з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Василя Німчука)» (4—5 жовтня 2023 р., платформа Google Meet / змішаний формат, м.Ужгород; Л. П. Кислюк).
  15. Міжнародна наукова конференція «Słowiańska frazeologia gwarowa III» (6—7 жовтня 2023 р., факультет полоністики Ягеллонського університету (м. Краків, Польща); Є. А. Карпіловська).
  16. Міжнародна наукова конференція «Український етномовний континуум в умовах війни Росії проти України» (10—11 жовтня 2023 р., платформа Google Meet, Інститут української мови НАН України (Київ); Ю. О. Цигвінцева).
  17. Міжнародний семінар «Nowe jakości, nowe wartości i współczesne tendencje na obszarze Słowiańszczyzny (od językoznawstwa do informacji naukowej) / Нові якості, нові цінності та сучасні тенденції в слов’янському просторі (від лінгвістики до наукової інформації)» (13 жовтня 2023 р., платформа Google Meet, Інститут славістики Польської академії наук, м. Варшава, Польща; Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Ю. О. Цигвінцева).
  18. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори» (19—20 жовтня 2023 р., платформа Zoom, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»; Ю. О. Цигвінцева).
  19. Відкритий семінар відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики (23 жовтня 2023 р., платформа Google Meet, Інститут української мови НАН України (Київ); Т. В. Цимбалюк-Скопненко).
  20. Круглий стіл «Мова — зброя Перемоги» (26 жовтня 2023 р., МАН (Київ); О. М. Тищенко).
  21. Науково-практичнаконференція«Мова—кордон! Мова—зброя!» (8 листопада 2023 р., Національний музей літератури України (Київ); Л.П. Кислюк).
  22. 17-та міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур» (9—10 листопада 2023 р., мішаний формат, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Є. А. Карпіловська, Ю. О. Цигвінцева (у співавт.)).
  23. Міжнародна наукова конференція «Граматичний портрет української мови в ХХІ сторіччі» до ювілею К.Г. Городенської (23—24 листопада 2023 р., платформа Google Meet, Інститут української мови НАН України (Київ); Є. А. Карпіловська, З. Г. Козирєва, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О. М. Тищенко).
  24. VIII Тимченківські наукові читання (28 листопада 2023 р., платформа Google Meet, Інститут українознавства НАНУ ім. І. Крип’якевича (Львів); О. М. Тищенко).
  25. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XVI щорічні Грінченківські читання) «Епоха Грінченка: нація, ідентичність, просвіта» (до 160-річчя від дня народження Бориса Грінченка) (8 грудня 2023 р., платформа Zoom, Київський університет імені Бориса Грінченка; Є. А. Карпіловська, Н. В. Сніжко, О. М. Тищенко).

 

Перелік міжнародних та вітчизняних конференцій, симпозіумів тощо, у яких брали участь дослідники підрозділу за 2017-2022 рр.:
Дата Назва заходу Тип заходу

(конференція, симпозіум, круглий стіл, науково-популяризаційний захід), місце проведення (місто, країна, Установа)

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання дослідника, який брав участь
2017
03 – 08.04. 2017 «Універбація / універбізація в слов’янських мовах» Міжнародна наукова конференція Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (Боснія і Герцеговина, Сараєво) Карпіловська Є. А.,

докт філол.наук,

Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук

30.03.2017 «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» ІV Міжнародний науковий семінар (Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

березень, 2017 «Україна і світ: діалог мов та культур» Міжнародна науково-практична конференція (Київ, Київський національний лінгвістичний університет) Козирєва З. Г.,

канд. філол. наук

06.04.2017 «Мова. Суспільство. Журналістика» ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови (Київ, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка) Самойлова І. А.,

канд. філол. наук

21.04.2017 ХVІІ Міжнародні славістичні читання, присвячені пам’яті акад. Л.А. Булаховського ХVІІ Міжнародних славістичних читаннях, присвячених пам’яті акад. Л.А. Булаховського (Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка) Мовчун Л. В.,

докт. філол. наук,

Самойлова І. А.,

канд. філол. наук,

Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук

27 – 28.04 2017 «Українська термінологія і сучасність» XI Міжнародна наукова конференція (Київ, Інститут української мови НАН України) Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук

13 – 14.06. 2017 «Бази даних і системи для потреб сучасного мовознавства» Міжнародний науковий семінар (Київ, Інститут української мови НАН України) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук, Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук,

Романюк Ю. В.,

канд. філол. наук

Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук,

Тищенко О. М.,

канд. філол. наук

8.09.2017 «Довкола інформаційно-пошукових систем і словотворення» Міжнародна наукова конференція при Міжнародному комітеті славістів (Варшава, Польща) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук, Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук,

Романюк Ю. В.,

канд. філол. наук

21 – 22.09. 2017 «Проблеми зіставної семантики» ХІІІ міжнародна науково-практична конференція (Київ, Київський національний лінгвістичний університет) Козирєва З. Г.,

канд., філол. наук,

Дідун Л. І.,

канд., філол. наук

20 – 22.09. 2017 «Людина. Комп’ютер. Комунікація» ІІІ Міжнародна наукова конференція (Львів, Національний університет «Львівська політехніка») Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

26 – 27.10. 2017 Світ мови – світ у мові» ІV Міжнародна наукова конференція (Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

26 – 27.10. 2017 «Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми» Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 110-ій річниці від дня народження професора Івана Ковалика (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка) Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук,

 

7 – 8.12. 2017 «Теорія і практика української та слов’янської лексикографії: традиції і сьогодення. До 90-річчя доктора філологічних наук Галини Макарівни Гнатюк» Міжнародна наукова конференція (Київ, Інститут української мови НАН України) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук,

Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук,

Козирєва З. Г.,

канд. філол. наук,

Романюк Ю. В.,

канд. філол. наук,

Самойлова І. А.,

канд. філол. наук

23 – 24.11. 2017 «Сучасні проблеми лексикографії» ХІІІ Міжнародна наукова конференція (Мінськ, Інститут мовознавства ім. Я. Коласа) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

7 – 8.12. 2017 «Теорія і практика української та слов’янської лексикографії: традиції та сьогодення» (до 90-річчя Г. М. Гнатюк) Міжнародна наукова конференція (Київ, Інститут української мови НАН України) Усі співробітники
12.12.2017 Від Словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем» Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка) Тищенко О. М.,

канд. філол. наук

2018 XVI Міжнародний з’їзд славістів Науковий з’їзд (Сербія, Белград)

 

Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук, проф.

22 – 23.03. 2018 ХІ Міжнародна конференція з питань національної ідентичності в мові і культурі Міжнародна конференція (Київ, кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

25.04.2018 «Прикладна і корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового покоління» Міжнародна науково-прикладна конференція (Київ, Національний педагогічний університеті мені М.П. Драгоманова) Тищенко О. М.,

канд. філол. наук

15.06.2018 «Science and Society» V Міжнародна наукова конференція (Гамільтон, Канада) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

25 – 27.06. 2018 ІХ Міжнародний конгрес україністів  Міжнародна наукова конференція (Київ, Київська міська державна адміністрація, Інститут української мови НАН України) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук, проф.,

Козирєва З. Г.,

канд. філол. наук,

Самойлова І. А.,

канд. філол. наук,

Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук,

Тищенко О. М.,

канд. філол. наук,

Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук,

Дідун Л. І.,

канд. філол. наук

4 – 5. 10. 2018 «Лінгвістика і сучасні системи славістичної бібліографічної інформації – сьогодні і завтра» Міжнародна наукова конференція (Польща, Варшава) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук,

Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук,

Романюк Ю. В.,

канд. філол. наук

5 – 6.07. 2018 «Метамови словників різних типів: будова та застосування» Міжнародна школа-семінар (Київ, Інститут української мови НАН України) Усі співробітники відділу
23.08.2018 Perspectives of science and education ІV Міжнародна конференція (Нью-Йорк, США) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

09.11.2018 «Science and Society» VІІІ Міжнародна наукова конференція (Гамільтон, Канада) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

05.10.2018 Всеукраїнські Грищенківські читання Наукова конференція (Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) Дідун Л. І.,

канд. філол. наук

29 – 30.11. 2018 «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи» ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) Самойлова І. А.,

канд. філол. наук,

Дідун Л. І.,

канд. філол. наук

04.12.2018 «100 років академічної лінгвоукраїністики» Пленум наукової ради «Українська мова» (Київ, Інститут української мови НАН України) Козирєва З. Г.,

канд. філол. наук

Тищенко О. М.,

канд. філол. наук

07.12.2018 ХІ щорічні Грінченківські читання «Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України» (до 155-річчя від дня народження) Всеукраїнська наукова конференція (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка) Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук

11.12.2018 «Від Словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем» (до 155-річчя Бориса Дмитровича Грінченка) ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка) Тищенко О. М.,

канд. філол. наук

15.02.2019 Perspectives of science and education VІІ Міжнародна конференція (Нью-Йорк, США) Сніжко Н. В.,

канд.філол. наук

20 – 22.03. 2019 Ad оrbem per linguas (До світу через мови) Міжнародна науково-практична конференція (Київ, Київський національний лінгвістичний університет) Козирєва З. Г.,

канд. філол. наук

21 – 22.03. 2019 «Мови і світ: дослідження та викладання»

 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка) Сніжко Н. В.,

канд.філол. наук

19.04.2019 XІХ Міжнародні славістичні читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського Міжнародна конференція (Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка) Мовчун Л. В.,

канд.філол. наук,

Самойлова І. А.,

канд.філол. наук Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд.філол. наук

16 – 17.05. 2019 «Слов’янська мовознавча термінологія в цифровому просторі» Міжнародний науковий семінар у межах Міжнародної наукової конференції «Українська термінологія і сучасність» (м. Київ, Інститут української мови НАН України) Карпіловська Є.А.,

докт. філол.наук,

Кислюк Л. П.,

докт. філол.наук,

Романюк Ю. В.,

канд. філол. наук,

Цигвінцева Ю. О., аспірантка

16 – 17.05. 2019 «Українська термінологія і сучасність» Міжнародна наукова конференція (Київ, Інститут української мови НАН України) Мовчун Л. В.,

докт. філол. наук, Козирєва З. Г.,

канд. філол. наук,

Самойлова І. А.,

канд. філол. наук, Тищенко О. М.,

канд. філол. наук

Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук,

Дідун Л. І.,

канд. філол. наук

15 – 18.05. 2019 Засідання Комісії з лексикології і лексикографії

 

Міжнародний комітет славістів (Мінськ, Білорусь, Інститут мовознавства імені Якуба Коласа) Тищенко О. М.,

канд. філол. наук,

 

15 – 18.05. 2019 «Сучасні проблеми лексикографії»

 

XIV Міжнародна наукова конференція (Мінськ, Білорусь, Інститут мовознавства імені Якуба Коласа) Самойлова І. А.,

канд. філол. наук

3 – 8.06. 2019 Слов’янська дериватографія: словники похідних слів і похідні слова в словниках Міжнародна наукова конференція Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (Мінськ, Білорусь, Інститут мовознавства імені Якуба Коласа) Карпіловська Є. А.,

докт. філол.наук,

Кислюк Л. П., докт.філол.наук

5 – 6.09. 2019 Генерація Інтернету Міжнародна наукова конференція Комісії із соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів (Хорватія, Рієка) Карпіловська Є. А.,

докт. філол.наук

27.09.2019 Всеукраїнські Грищенківські читання Наукова конференція (Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) Дідун Л. І.,

канд. філол. наук

04 – 09.11.

2019

«Нова вартість/нові вартості, нова якість/нові якості у сучасних слов’янських мовах» Міжнародний науковий семінар (Польща, Варшава, Інститут славістики ПАН) Карпіловська Є. А.,

докт. філол.наук,

Кислюк Л. П.,

докт. філол.наук,

Романюк Ю. В.,

канд. філол. наук,

Цигвінцева Ю. О., аспірантка

26.11.2019 «Микола Лукаш і його спадщина в контексті української та європейської культур» (до 100-річчя від дня народження) Наукова конференція (Київ, Національний музей літератури України) Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук

28 – 29.11. 2019 «Український мовний світ у слов’янському всесвіті» Міжнародна конференція (Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка) Мовчун Л. В.,

докт. філол. наук

12.12.2019 Пленум наукової ради «Українська мова» Пленум (Київ) Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук

2020 «Словотворення в комунікаційному просторі» Міжнародна наукова конференція Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (Польща, Варшава) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук,

Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук

2 – 3.04.2020 «Національна ідентичність в мові і культурі» ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Київ, Національний авіаційний університет) Сніжко Н. В.,

канд.філол. наук

23 – 24.04. 2020 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020) / 4-а Міжнародна конференція з комп’ютерної лінгвістики та інтелектуальних систем Міжнародна конференція (Львів, Україна) Тищенко О. М.,

канд. філол. наук

17 – 18.06.2020 «Світ як інтертекст» Міжнародна наукова конференція (Київ, Київський національний лінгвістичний університет) Козирєва З. Г.,

канд. філол. наук

9 – 11.08. 2020 «Євразійський науковий конгрес» VІІІ Міжнародна науково-практична конференція(Барселона, Іспанія) Сніжко Н. В.,

канд.філол. наук

23 – 25.08. 2020 «Сучасна наука: проблеми та інновації»

 

VІ Міжнародна науково-практична конференція (Стокгольм, Швеція) Сніжко Н. В.,

канд.філол. наук

9 – 10.09. 2020 «Х Оломоуцький симпозіум україністів середньої і східної Європи» Міжнародна наукова конференція (Чехія, Оломоуц) Самойлова І. А.,

канд. філол. наук,

Романюк Ю. В.,

канд. філол. наук, Цигвінцева Ю. О.,

аспірантка

8 – 9.10. 2020 «Традиції і новаторство в лінгвістичній науці ХХІ століття» Всеукраїнська наукова конференція (Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) Сніжко Н. В.,

канд.філол. наук

12 – 13.10. 2020 «Фразеологія в контексті суміжних наук» Міжнародна наукова конференція (Ужгород, Ужгородський національний університет, платформа Google Meet) Карпіловська Є. А.,

докт. філол.наук,

Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук, Дідун Л. І.,

канд. філол. наук,

Цигвінцева Ю. О.,

аспірантка

15.10.2020 «Літературне краєзнавство: проблеми, пошуки, перспективи» ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) Сніжко Н. В.,

канд.філол. наук

20 – 21.10. 2020 Міжнародна наукова конференція, присвячена 185-річчю від дня народження О.О. Потебні Міжнародна конференція (Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) Сніжко Н. В.,

канд.філол. наук

26 – 27.11. 2020 «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130-річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)» Міжнародна наукова конференція (Київ, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні) Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд.філол. наук

10.12.2020 «Від Словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем» V Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка) Усі співробітники
7 – 9.09. 2021 «Слов’янське словотворення: синхронія, інновації, неологізація» ХХІІ Міжнародна наукова конференція Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (Словаччина, Пряшів, платформа Microsoft Teams) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук, проф.,

Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук

25 – 26.02. 2021 «Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)» Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю(Львів, Львівський нац. медичний ун-т імені Данила Галицького) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

22 – 23.04.

2021

5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems Міжнародна конференція (Харків, НТУ «Харківський політехнічний інститут»).

 

Тищенко О. М.,

канд. філол. наук

13.05.2021 «Термінологія і сучасність» Міжнародна наукова конференція (Київ, Інститут української мови НАН України) Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук

13 – 14.05. 2021 «Граматичні читання – ХІ» Міжнародна науково-теоретична конференція (Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса) Романюк Ю. В.,

канд. філол. наук

20 – 21.05.

2021

Засідання Комісії з лексикології і лексикографії Міжнародний комітет славістів (Польща, Варшава) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук,

Тищенко О. М.,

канд. філол. наук

20 – 21.05.

2021

«Проблеми сучасної лексикографії» Міжнародна наукова конференція (Польща, Варшава) Самойлова І. А.,

канд. філол. наук

25 – 26.05.

2021

«Академік Олександр Сави Мельничук і сучасне мовознавство (ІІ)» Міжнародна наукова конференція (Київ, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні) Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук

8 – 9.06.

2021

«Поняття цінності в суспільному житті і в мові» Міжнародний науковий семінар (Київ, Інститут української мови НАН України)

Доступ: https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1910

Усі співробітники
21.10.2021 «Академічна доброчесність: виклики ХХІ ст.» Круглий стіл (Київ,  Інститут української мови НАН України, платформа Google Meet) Цигвінцева Ю. О.,

аспірантка

11.11.2021 «Мова: класичне – модерне – постмодерне» V Міжнародна наукова конференція (Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія») Мовчун Л. В.,

докт. філол. наук

7.12.2021 «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку» VIII Наукова конференція молодих учених (Київ, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, платформа Google Meet) Цигвінцева Ю. О.

 

8.12. 2021 «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем» Круглий стіл у рамах Всеукраїнської наукової онлайн-конференції (ХIV Грінченківських читань) «Український світ Бориса Грінченка» (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, платформа Google Meet) Тищенко О. М.,

канд. філол. наук,

Цигвінцева Ю. О.

 

14.12. 2021 «Мова, культура і суспільство» Міжнародна наукова конференція (Польща –Україна –Сербія, Варшава – Вроцлав – Львів – Белград, платформа Microsoft Teams) Цигвінцева Ю. О.
21.04.2022 «Художньо-публіцистичний дискурс у сучасній мовно-культурній трансформації України». Вебінар (Київ, Інститут української мови НАН України, платформа Google Meet) Мовчун Л. В.,

докт. філол. наук

09.03.2022 «Актуальні аспекти вивчення українського словотворення» Відкрита лекція на Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (платформа Zoom). Доступ: https://www.youtube.com/watch?v=V6VvZnBnsCs Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук

9 – 10.05.

2022

«Лінгвалізація світу»

 

ІХ Міжнародна наукова конференція (Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, платформа Google Meet) Цигвінцева Ю. О.
18.05.2022 «Українська мова у вирі суспільно-політичних подій кінця ХХ – початку ХХІ століття: нові ресурси мовомислення» Відкрита лекція у рамах виступів членів Мовознавчої комісії НТШ різних поколінь та запрошених науковців поза НТШ «Мовознавча комісія. Золота колекція». Доступ: https://www.youtube.com/watch?v=686bziSGHmc Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук

26.05.2022 Науковий семінар молодих учених Інституту української мови НАН України (Київ, Інститут української мови НАН України, платформа Google Meet) Цигвінцева Ю. О.
8 – 10.06.

2022

«International scientific innovations in human life» ХІІ Міжнародна наукова конференція (Манчестер, Великобританія) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук

 

5 – 6.09.

2022

«Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: До 100-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора Леоніда Сидоровича Паламарчука» Міжнародна наукова конференція (Київ, Інститут української мови НАН України, платформа Google Meet). Доступ: https://www.youtube.com/watch?v=Phudt-4p-SM&t=34s, https://www.youtube.com/watch?v=FSyo42ZwHxI&t=18s Усі співробітники
8 – 9.09.

2022

«Пограниччя Славії на зламі ХХ і ХХІ століть: мова – суспільство – культура – ідентичність та дослідження лінгвокультурології» VI Міжнародна наукова конференція Комісії із соціолінгвістики при МКС (Вільнюс, Литва,  Вільнюський університет, платформа Zoom) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук

14.10.2022 «Цінності та оцінка в актуальному суспільному дискурсі сучасних слов’янських мов»

 

Міжнародний науковий онлайн-семінар у рамах спільного наукового проєкту «Нова якість/нові якості та нова цінність/нові цінності в сучасних слов’янських мовах» з Інститутом славістики ПАН (Варшава, Польща, Інститут славістики Польської Академії наук, платформа Clickmeeting). Доступ: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1949, https://hdl.handle.net/20.500.12528/1948 Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук,

Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук,

Цигвінцева Ю. О.,

доктор філософії

26.10.2022 «Славістика – покликання і доля» (до 95-річчя з дня народження доктора філологічних наук Тетяни Борисівни Лукінової) Круглий стіл (Київ, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України) Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук

08.12.2022 «Інтегративна лінгвостилістика: пізнання мови в часі»

 

Міжнародна наукова конференція (Київ, Інститут української мови НАН України, платформа Google Meet). Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук,

Мовчун Л. В.,

докт. філол. наук,

Цимбалюк-Скопненко Т. В.,

канд. філол. наук

09.12.2022 «Біографічний наратив: текст і дискурс» Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XV щорічні Грінченківські читання) (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, платформа Zoom) Карпіловська Є. А.,

докт. філол. наук,

Кислюк Л. П.,

докт. філол. наук,

Тищенко О. М.,

канд. філол. наук,

Цигвінцева Ю.О.,

доктор філософії

10.11 – 15.12. 2022 «Новий український буквар» Серія вебінарів (Київ) Мовчун Л. В.,

докт. філол. наук

15.12.2022 Всеукраїнська конференція імені Віктора Ужченка, присв. 140-річчю від дня народження українського вченого Івана Огієнка (Полтава) Сніжко Н. В.,

канд. філол. наук