Захист дисертації Анастасії Сергіївни Петренко “Прецедентнi феномени в заголовках сучасних засобiв масової комунiкацii: джерела, структура, рецепцiя)”

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації Анастасії Сергіївни Петренко “Прецедентнi феномени в заголовках сучасних засобiв масової комунiкацii: джерела, структура, рецепцiя)”

Відеозапис

Захист дисертації

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.173.002 створена для проведення захисту дисертації Анастасії Сергіївни Петренко “Прецедентнi феномени в заголовках сучасних
засобiв масової комунiкацii: джерела, структура, рецепцiя)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 035 – Філологія.

Наказ МОН про створення разової ради