Захист дисертації Альоною Олегівною Палаш

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації Альоною Олегівною Палаш

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації Палаш Альоною Олегівною “Типологія мовно-естетичних знаків культури в поетичному дискурсі неокласиків” на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 035 – Філологія.

СКЛАД РАДИ:

– завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук, професор Євгенія Анатоліївна Карпіловська (голова);
– провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук, професор Світлана Павлівна Бибик (рецензент);
– провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Тетяна Анатоліївна Коць (рецензент);
– професор кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара доктор філологічних наук, доцент Наталія Сергіївна Голікова (опонент);
– завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор філологічних наук, професор Олена Олегівна Маленко (опонент).

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису 

Рецензія, протокол перевірки електронного підпису Бибик Світлани Павлівни

Рецензія, протокол перевірки електронного підпису Коць Тетяни Анатоліївни

Відгук, протокол перевірки електронного підпису Голікової Наталії Сергіївни

Відгук, протокол перевірки електронного підпису Маленко Олени Олегівни

 

Дата захисту 22 лютого 2024 року

Час захисту 10:00

Трансляція захисту дисертації буде здійснюватися за покликанням.

 

Рішення спеціалізованої разової ради з накладеними електронним підписом та печаткою

Рішення спеціалізованої разової ради

Протокол перевірки електронного підпису