Захист дисертації СІКОРИ ГАЛИНИ ВІКТОРІВНИ

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації СІКОРИ ГАЛИНИ ВІКТОРІВНИ

ОГОЛОШЕННЯ

11 травня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України відбудеться захист дисертації

СІКОРИ  ГАЛИНИ  ВІКТОРІВНИ

“ФОНЕТИКА СУЧАСНОГО ЛЬВІВСЬКОГО МОВЛЕННЯ”,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Науковий керівник –
доктор філологічних наук, професор
Гриценко Павло Юхимович,
Інститут української мови НАН України,
директор Інституту.

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор
Мартинова Ганна Іванівна,
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького,
завідувач кафедри українського
мовознавства та прикладної лінгвістики;

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник
Ястремська Тетяна Олександрівна,
Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України,
заступник директора з наукової роботи.