Захист дисертації Вірою Романівною Дячук

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації Вірою Романівною Дячук

Разова спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації Дячук Вірою Романівною “Моделювання й типологія мовної картини світу носіїв сучасних українських діалектів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 035 – Філологія.

СКЛАД РАДИ:

– провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Галина Мирославівна Сюта (голова);

– провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Тетяна Анатоліївна Коць (рецензент);

– старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук Лариса Павлівна Кислюк (рецензент);

– завідувач кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» професор, доктор філологічних наук Катерина Дмитрівна Глуховцева (опонент);

– доцент кафедри української мови, заступник декана з наукової роботи факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського кандидат філологічних наук, доцент  Інна Валентинівна Гороф’янюк (опонент).

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису 

Рецензія, протокол перевірки електронного підпису Коць Тетяни Анатоліївни

Рецензія, протокол перевірки електронного підпису Кислюк Лариси Павлівни

Відгук, протокол перевірки електронного підпису Глуховцевої Катерини Дмитрівни

Відгук, протокол перевірки електронного підпису Гороф’янюк Інни Валентинівни

 

Дата захисту 20 лютого 2024 року

Час захисту 10:00

Трансляція захисту дисертації буде здійснюватися за покликанням.

 

Рішення спеціалізованої разової ради з накладеними електронним підписом та печаткою

Рішення спеціалізованої разової ради

Протокол перевірки електронного підпису