Розклад занять І курсу ІІ семестр

Адреса:

РОЗКЛАД

занять із навчальної дисципліни

“Методологія, методи, методика та технологія наукових досліджень”

аспірантів першого року навчання

спеціальності 035 Філологія

на ІІ семестр 2020–2021 н.р.

 

ДАТА ЧАС ТЕМА ЗАНЯТТЯ ВИКЛАДАЧ АУД.
05.04 10.30 – 11.50

Комп’ютерні системи опрацювання текстів

(семінар)

к.ф.н. Ю.В. Романюк

конф.-зала,

7 пов.

12.00 – 13.20

Сучасні пошукові системи

(семінар)

д.ф.н.

Л.П. Кислюк

12.04 10.30 – 11.50

Комунікативно-прагматичний метод і його методики

(лекція)

к.ф.н.

Н.О. Яценко

конф.-зала,

7 пов.

12.00 – 13.20

Когнітивний (гносеологічний) метод і його методики

(лекція)

к.ф.н., доц. І.А. Казимирова
19.04 10.30 – 11.50

Методики аналізу тексту

(семінар)

к.ф.н.

Н.О. Яценко

конф.-зала,

7 пов.

12.00 – 13.20

Методики аналізу концептів

(семінар)

к.ф.н., доц. І.А. Казимирова
26.04 10.30 – 11.50

Методи і методики окремих парадигм лінгвістики

(лекція)

к.ф.н., доц. І.А. Казимирова

конф.-зала,

7 пов.

12.00 – 13.20

Загальнолінгвістичні методи і методики

(лекція)

к.ф.н., доц. І.А. Казимирова
03.05 10.30 – 11.50

Технологія системної лінгвістичної методології

(лекція)

д.ф.н., проф.

Є.А. Карпіловська

конф.-зала,

7 пов.

12.00 – 13.20

Термінологія як система

(лекція)

к.ф.н.

Н.О. Яценко

10.05 10.30 – 11.50

Технологія пошуку наукової інформації з мовознавства

(семінар)

к.ф.н.

Ю.В. Романюк

конф.-зала,

7 пов.

12.00 – 13.20

Термінографія як наука про спеціальні словники

(лекція)

к.ф.н., доц. І.А. Казимирова
17.05 10.30 – 11.50

Особливості термінів як лексичних одиниць мов спеціального призначення

(лекція)

к.ф.н.

Н.О. Яценко

конф.-зала,

7 пов.

12.00 – 13.20

Жанровостилістичні особливості дисертації й автореферату

(лекція)

к.ф.н.,

В.М. Фурса

24.05 10.30 – 11.50

Типові труднощі й помилки в описі наукових результатів

(лекція)

к.ф.н.,

В.М. Фурса

конф.-зала,

7 пов.

12.00 – 13.20 Модульна контрольна робота