Найважливіші проєкти відділу

Атлас української мови

Видання Атласу української мови – багаторічний масштабний проєкт, робота над яким розпочалася з кінця 30-х років ХХ століття і тривала понад 50 років.

Мета проєкту – представити основні діалектні риси і явища української мови на картах.

Його результатом стали 3 томи Атласу української мови, опубліковані в Києві (т. 1, 1984; т. 2, 1988; т. З, 2001). Атлас української мови став загальномовним національним атласом. Його авторів відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки (2006 р.).

Говірки Чорнобильської зони

Проєкт реалізовано впродовж 1980–1990 рр. минулого століття.

Мета проєкту – зібрати і зберегти інформацію про середньополіські діалекти, носії яких були переселені в різні регіони України внаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС.

Проєкт виконано у вигляді збирання автентичних діалектних текстів. Його результатом стали дві колективні праці: «Говірки Чорнобильської зони. Тексти» (К., 1996) і «Говірки Чорнобильської зони. Системний опис» (К., 1999). Проєкт мав відчутні наслідки: у різних діалектологічних центрах України почалася активна робота зі створення регіональних збірників діалектних текстів.

Загальнослов’янський лінгвістичний атлас

Це найбільший міжнародний проєкт в історії славістики (охоплює усі слов’янські країни та слов’янську частину ФРН), присвячений вивченню діалектного континууму Славії.

Роботу над проєктом розпочато в 1958 р. На IV Міжнародному з’їзді славістів (м. Москва). Робота триває і нині.

Мета проєкту – зведений аналіз словʼянських мов засобами лінгвогеографії та отримання якісно нових відомостей про словʼянські мови (типологія сучасного стану; реконструкція типів розвитку слов’янських діалектів від праслов’янського стану до сьогодні).

Робота над проєктом складається з кількох частин: збирання матеріалу, картографування зібраного матеріалу та інтерпретація карт у контексті словʼянських мов. Українські матеріали зібрано впродовж 1965–1990 рр. Сьогодні основний тип роботи працівників відділу в межах проекту – картографування (створення карт і атласів).

На сьогодні опубліковано 18 томів Загальнословянського лінгвістичного атласу (у 2 серіях ‑ лексико-словотвірній і фонетико-граматичній).

Докладно про Загальнослов’янський лінгвістичний атласwww.slavatlas.org. Завдання, осягнення й перспективи цього проєкту докладно схарактеризовано в публікації П. Ю. Гриценка, Г. С. Кобиринки та М. М. Ткачук «База даних Загальнословʼянського лінгвістичного атласу та український діалектний простір».

Атлас східнослов’янських ізоглос

Спільний із Російською АН, НАН Білорусі та НАН України проєкт, у межах якого підготовлено Атлас східнослов’янських ізоглос, на картах якого об’єктивно представлено спільне й відмінне у структурах східнослов’янських мов. Робота над проєктом триває; опубліковано спільний том Восточнославянские изоглоссы (м. Москва, 1995).

Український діалектний фонофонд

Український діалектний фонофонд – це сукупність зразків українського діалектного мовлення зі всієї території поширення української мови.

З кінця 1950 рр. дослідження з діалектології провадяться на основі аудіозаписів мовлення діалектоносіїв. З часом таких записів назбиралося чимало, і постала необхідність упорядкувати їх та оформити в окрему фонотеку. Результати роботи над збиранням, упорядкуванням та описом фонозаписів відображено в колективній праці “Український діалектний фонофонд” (2004).

Український діалектний фонофонд є відкритою системою для поповнення й опрацювання, а тому будь-хто, хто є власником записів, може долучитися до його розширення.

Сьогодні робота над проектом продовжується у вигляді оцифрування записів фонофонду, оскільки від початку всі зразки діалектного мовлення записувалися на магнітофонну плівку. Серед найближчих планів – оприлюднення фонофонду в мережі Інтернет для широкого користування.

Діалектологічний бюлетень

Видавничий проєкт відділу. Діалектологічний бюлетень є збірником праць, що містить огляд ідей, напрямів дослідження, методології, обмін досвідом провідних учених із діалектологічних центрів України. Виходив щороку впродовж 1949–1962 рр. (опубліковано 9 випусків: вип. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).