30-річчя Інституту української мови
Національної академії наук України

Життя інституту

Новини та події

Історія та надбання

Тільки основне

Конференції

Тільки актуальне

Соціальне

Інститут в соцмережах

Інститут української мови НАН України

 – це координаційний центр із питань української мови: її функціонування у суспільстві, розповсюдження, нормативності, структури, історії, національно-культурного значення тощо.

Важливою науковою та суспільною проблемою залишається утвердження позицій української мови як державної у мовно-культурному просторі України, формування передумов досягнення мовної гармонійності у житті суспільства.

Періодичні видання, проєкти, сайти

Збірник «Культура слова»

Висвітлення теоретичних і практичних питань лінгвостилістики, соціолінгвістики, культури мови, історії мови та писемності, мови фольклору, діалектології, граматики, термінології, ономастики, публікація мовних порад, консультацій.

докладно

Журнал «Українська мова»

Актуальні питання сучасної структури, кодифікації норм української літературної мови, проблем історії, соціального й державного статусу української мови, інформування наукової та широкої громадськості про найновіші прийоми та методи вивчення української мови та інших мов світу.

докладно

“Термінологічний вісник” Збірник наукових праць

Висвітлення теоретичних і практичних питань лінгвостилістики, соціолінгвістики, культури мови, історії мови та писемності, мови фольклору, діалектології, граматики, термінології, ономастики, публікація мовних порад, консультацій.

докладно

Збірник наукових праць “Лексикографічний бюлетень”

Видання друкує дослідження, зорієнтовані на розв’язання проблем лексикографії української мови, передусім: теоретичні засади створення словників, узагальнення лексикографічного досвіду, аналіз сучасних тенденцій української і слов’янської лексикографії.

докладно

Збірник наукових праць “Студії з ономастики та етимології”

Щорічник присвячено актуальним питанням слов’янської ономастики та етимології. Він містить також рецензії на нові ономастичні видання.

Для ономастів, істориків мови, етимологів.

докладно

Сайт проєкту “Архівна лексична картотека”

АЛК – це матеріал словникової Комісії, яка в 20-х рр. минулого століття укладала чотири томи культового сьогодні «Російсько-українського словника» за ред. А. Кримського та С. Єфремова (1924–1933). Три томи РУСа радянська влада заборонила, а четвертий знищила…

докладно

Захист

Захист дисертації Марії Миколаївни Вергалюк “Біблійна фразеологія в сучасній українській мові: склад, семантична структура, динаміка, функціонування”

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.173.001 створена для проведення захисту дисертації Марії Миколаївни Вергалюк “Біблійна фразеологія в сучасній українській мові: склад, семантична структура, динаміка, функціонування” на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 035 – Філологія.

Докладно